ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายยุทธศักดิ์ ชัยแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ