ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายกำธร ไตรบุญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)