ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับ ม.๑ -ม.๓ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง
ขอขอบพระคุณ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรังและนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง สำหรับกำลังใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา