โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์เพาเวอร์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์เพาเวอร์