ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชินาธิป วัชโรทัย
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา