อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

...สัญลักษณ์                 
          สีประจำโรงเรียน ชมพู - น้ำเงิน
                   - ชมพู            หมายถึง  ความอ่อนโยน  สดชื่น  ความสว่าง  ความเจริญรุ่งเรือง
                   - น้ำเงิน          หมายถึง  ความหนักแน่น  เข้มแข็ง  ความฉลาด  หลักแหลม