โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลฟีฟ่าจากบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ปีที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง มอบหมายให้นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารส่วนงานวิศวกรรมและสาธารณูปโภคจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพิธีทดสอบและส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลฟีฟ่า โดยมีนายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารส่วนงานวิศวกรรมและสาธารณูปโภคจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนทดสอบสนามและมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลฟีฟ่าจากบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรังและนายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน เปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้ที่รักในกีฬาฟุตบอลได้เดินตามความฝันสู่นักเตะอาชีพ และเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบต่อไป