พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑(สังขวิทย์)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑(สังขวิทย์)